Saregune, 15/04/2009. 10etan.

  

  

  

  

Esto es un posteo en tiempo real, cuando son las 10:21 h. varios cientos de personas esperan pacientemente cola para apuntarse en los diferentes cursos de Saregune. Mujeres y hombres, de diferentes orígenes, idiomas, edades y situaciones, pero la formación nos une.

Bapateko posteoa da, goizeko 10:21etan eginda, argazkietan ikus dezakezuenez, ehunka pertsona itxaroten daude Saregunek eskaintzen dituen ikastaroetan izena emateko. Emakume eta gizonak, jaioterri, hizkuntza, adin eta egora ezberdinak baina formakuntzak batzen gaitu.